Zing-Cirkel

Een Zing-Cirkel is een ruime kring van zingende mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers en professionals, onder leiding van Maartje de Lint of een door haar opgeleide zanger(es). En begeleid door een pianist en opgeleide vrijwilligers. Door zo samen te zingen ontstaat er volop weerkaatst plezier. Daardoor krijgen mensen weer verbinding met elkaar en met verloren geraakte mentale en fysieke vermogens. Samen zingen activeert hun ontwikkeling: sociaal, emotioneel en muzikaal.

Samen zingen maakt ook ons klankgeheugen wakker en stimuleert omliggende hersengebieden. Herinneringen en verhalen komen los. Mensen krijgen weer zelfvertrouwen en maken weer contact met hun omgeving. Ook komt er spanning vrij en gaat positieve energie stromen.

Een cirkel wordt geleid door een verbindende zanger(es) of een dito goed zingende zorgprofessional. Wil je zelf een cirkel opzetten, lees dan de praktijkgids ‘Ik start een Zing-Cirkel’ goed door. Daarnaast kun je het Zing-Cirkel Muziekboek gebruiken!

Welke Zing-Cirkels zijn er?

Mee blijven doen, kijken naar wat nog wél kan, in jouw dorp, jouw wijk. Ook na de diagnose dementie blijven participeren in het sociale leven.

Samen zingen geeft positieve energie en draagt bij aan een goede sfeer op de afdeling. En het kan helpen bij de dagelijkse zorgverlening.

Heerlijk samen zingen met naasten of thuishulp, kan zowel ontspannen als vitaliseren en helpen bij zorgmomenten.

Houdt iemand van opera- of concertbezoek? Bij dementie kan samen zingen in een stijlvolle sfeer voor uw trouwe publiek veel betekenen.

“Heel wonderlijk hoe inspirerend de opstelling in een cirkel werkt!”

Zing-Cirkel Muziekboek Zingen in de Zorg

Meezingen met de Zing-Cirkel?

Het Zing-Cirkel-Muziekboek is bijzonder geschikt om als mantelzorger, naaste of zorgverlener met iemand met dementie liedjes te zingen. Het boek bevat 84 inspirerende liedjes en liederen in groot lettertype, met prachtige illustraties van Mariëtte Oelderik.

Ik Start een Zing-Cirkel Praktijkgids Zingen in de Zorg

Zelf een Zing-Cirkel starten?

Samen met Marcelle Mulder schreef Maartje de Lint ‘Ik start een Zing-Cirkel’, een praktijkgids voor het opzetten van een cirkel voor thuiswonende mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorgers.

“Mijn moeder is echt verslaafd aan de Zing-Cirkel-Online en zingt uit volle borst mee!”

Zing-Cirkel-Online

De Zing-Cirkel-Online is een meezingprogramma, snel en spontaan gemaakt in het begin van de corona-crisis, omdat de deelnemers niet meer naar de Zing-Cirkel konden komen. Hierdoor konden ze toch ‘samen’ zingen, thuis met een naaste of vanuit de zorginstelling met personeel.

Partners

Zingen in de Zorg Partners