Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Zingen in de Zorg is een handelsnaam van Maartje de Lint, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52420205.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en inhoud die worden weergegeven op deze website. Wanneer u een bestelling plaatst op deze website, erkent u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
 3. U verklaart dat u 18 jaar of ouder bent.
 4. Zingen in de Zorg voert alle opdrachten naar vermogen uit.
 5. Zingen in de Zorg verricht slechts werkzaamheden op de gebieden waarop zij deskundig is. Bij werkzaamheden die buiten haar deskundigheid vallen (drukwerk, vormgeving, vervoer, catering) is Zingen in de Zorg slechts intermediair.
 6. De offerte en/of bevestigingsmail is bindend voor beide partijen wanneer deze door opdrachtgever is teruggestuurd naar Zingen in de Zorg.
 7. Na afloop van de opdracht vindt er een evaluatie plaats met de opdrachtgever.
 8. Wij evalueren schriftelijk onder deelnemers bij opleidingsmodules.
 9. Zingen in de Zorg is niet aansprakelijk voor zaakschade en/of gevolgschade naar aanleiding van de door ons uitgevoerde opdracht.
 10. Voor iedere opdracht geeft Zingen in de Zorg aan wie de opdracht verzorgt en wie er eindverantwoordelijken het aanspreekpunt is.
 11. Zingen in de Zorg acht zich verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt verstrekt door de opdrachtgever.
 12. Materiaal van de opdrachtgever dat ten behoeve van de opdracht wordt gebruikt, wordt aan het eind van de opdracht geretourneerd of vernietigd.

2. Verzending, bezorging en retournering

 1. Alle bestellingen worden verzonden met PostNL, UPS of pakketten post. Houd er rekening mee dat wij mogelijk geen bestellingen naar sommige niet-Nederlandse postbodes kunnen verzenden.
 2. Voor verzendingen buiten Nederland gelden andere verzendkosten. Stuur ons een e-mail op info@zingenindezorg.nl als deze niet op deze website staat.
 3. Wij verzenden bestellingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging per email.
 4. De bezorging voor Nederland duurt ongeveer 5 werkdagen.
 5. Levering naar de rest van Europa kan tot 15 werkdagen duren.
 6. Zingen in de Zorg is niet verantwoordelijk voor een latere levering als producten bij de drukker vertraging oplopen.
 7. U hebt het recht om de goederen die u hebt besteld op de webshop te retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen. Wij accepteren alleen retouren als u de goederen retourneert met alle geleverde accessoires en in de originele staat en verpakking. Wij accepteren geen geretourneerde goederen als wij vermoeden dat het artikel door de klant is beschadigd of is gebruikt.
 8. Als u uw bestelling wilt retourneren, zijn alle kosten voor retourzending en aangepaste of importbelastingen voor uw eigen rekening. Wenst u een terugbetaling? Dan moeten de geretourneerde goederen voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden. Wij zullen het bedrag van de betaling voor de goederen dan binnen 30 dagen retourneren.
 9. Indien er een fout van onze kant is of een verkeerde verzending, zullen wij het bedrag van de betaling, evenals de verzendkosten terugstorten zodra wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen.
 10. Als u een retour wilt sturen, stuur uw ordernummer, naam en reden bij uw retour binnen 14 dagen naar het volgende adres: TTC, Edisonweg 14E, 1821 BN Alkmaar, Nederland.
 11. Voor vragen over uw bestelling of retour, bel naar TTC: 072 303 05 98.

3. Orderbevestiging, verzendbevestiging en prijzen

 1. Nadat u het afreken- en betalingsproces van uw bestelling hebt voltooid, ontvangt u automatisch een orderbevestiging per e-mail.
 2. Wij verzenden uw bestelling binnen 10 werkdagen vanaf het moment dat u de bestelling heeft geplaatst.
 3. Alle prijzen vermeld op deze website kunnen onder voorbehoud van drukfouten zijn. Aan eventuele drukfouten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
 5. Voor buitenlandse bestellingen gelden andere tarieven.

3. Annulering

 1. Bij annulering van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever binnen acht tot vier weken voor de startdatum van de opdracht wordt 50% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 2. Wij brengen 75% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening indien de annulering binnen vier tot één week voor de startdatum van de opdracht plaatsvindt.
 3. Wij brengen 100% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening indien de annulering binnen één week voor de startdatum van de opdracht plaatsvindt.
 4. Bij annulering eerder dan acht weken voor aanvang van de opdracht zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventuele voorbereidingskosten.

4. Betaling

 1. De opdrachtgever ontvangt na de opdracht, of aan het einde van de maand bij meerder opdrachten in een maand, een factuur.
 2. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, of op andere wijze te kort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke voor rekening van de opdrachtgever.

5. Auteursrecht

 1. Tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door Zingen in de Zorg verstrekte projectplannen, presentaties, syllabi, draaiboeken, werkboeken, muziekboeken, trainingsoefeningen, spellen, hand-outs, cases, rapporten, afbeeldingen, logo’s (delen van) teksten (uit producten) e.d. auteursrecht van Zingen in de Zorg.

6. Materialen

 1. Er is altijd een recent gestemde piano ter plaatse die gebruikt kan worden voor de training en/of presentatie, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen
 2. Er is een beamer met scherm of een grote monitor aanwezig in de training en/of presentatie ruimte, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Zingen in de Zorg tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

8. Geschillenregeling

 1. Op deze website, deze algemene voorwaarden en alle offertes en/of schriftelijke bevestigingen van opdracht van Zingen in de Zorg en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Zingen in de Zorg is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die tussen Zingen in de Zorg en opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van de offerte en/of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleidingen overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen uitsluitend aanhangig gemaakt te worden bij de arrondissementsrechtbank van Amsterdam.
 3. In geval van enig geschil tussen partijen, zullen zij trachten zulks eerst in goed onderling overleg op te lossen, alvorens juridische stappen te ondernemen.
 4. Indien de voorwaarden in de offerte afwijkend zijn van die in de algemene voorwaarden gelden de voorwaarden in de offerte.

9. Privacy en klantenservice

 1. Om goederen te kopen en u de best mogelijke service te bieden, moet u persoonlijke gegevens invullen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het correct verwerken en afleveren van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van uw bestelling. Wij gebruiken deze informatie niet zonder uw voorafgaande toestemming.
 2. Heeft u vragen, klachten, complimenten of hulp nodig met betrekking tot het bestellen op de webshop? Neem contact met ons op via: info@zingenindezorg.nl.