Missie & Visie

Zingen in de Zorg Missie

Missie

Zingen in de Zorg geeft mensen met een uitdaging in het brein van 18 tot 88+ weer een stem. Wij gunnen iedere mens de voordelen en inzichten van onze heilzame methode die kansen geeft op zowel mentale als fysieke ontwikkelingen. 

Onze opleidingen bieden educatie en advies aan professionele zangers, zorg-professionals, zorginstellingen en zorgopleidingen, zodat wij samen mensen met geheugenproblemen, en hun dierbaren en/of zorgverleners kunnen adviseren en ondersteunen. 

Zingen in de Zorg Visie

Visie

Zingen in de Zorg werkt er aan om zingende zorg voor iedereen met geheugenproblemen, Parkinson, -herstel van- burn-out of depressie, stress, herstel en revalidatie na een ziekteproces, HSP (Hoog sensitief persoon ), NAH (Niet aangeboren hersenletsel) en autisme, toegankelijk te maken. Nationaal en internationaal, met een plaatselijk ondersteunend netwerk dat voor iedereen beschikbaar is. Om dat te bereiken visualiseren wij naar een wereld waar specifiek onderzoek naar de positieve effecten van zingen op je brein vanzelfsprekend is en structureel kan plaats vinden. 

Wij werken samen met wetenschappers, om ervoor te zorgen dat zingende zorg op korte en langere termijn het leven voor vele mensen met een uitdaging in het brein, en hun dierbaren en/of zorgverleners, zal verbeteren.