Over

Zingen in de Zorg Maartje de Lint Trainer

Maartje de Lint is de artistiek leider en eigenaar van Zingen in de Zorg. Ze studeerde klassieke zang & opera aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Cora Canne Meijer. In binnen- en buitenland stond zij als solist op opera- en concertpodia. Ze zong twintig jaar in het koor van De Nationale Opera te Amsterdam.

Tijdens haar concerten ervoer Maartje dat haar stem, speciaal bij mensen met geheugenproblemen, een bijzonder vitaliserende en positieve werking had. Ook familieleden reageerden emotioneel op het hernieuwde contact en de heldere gesprekken die opeens weer mogelijk waren. Maartje was daar zo door geraakt, dat zij ging onderzoeken hoe zij haar stem – en zingen in het algemeen – in een speciaal aanbod kon vangen om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Zo werd in 2012 Zingen in de Zorg geboren. Sindsdien ontwikkelde Maartje diverse producten en diensten, zoals te zien op deze website. Ze  heeft haar kennis en ervaring inmiddels al met velen kunnen delen.

Maartjes stem is intens in expressie, dictie, en timbre.”

Componist Kees Olthuis

Maartje volgde ook de opleiding tot dramatherapeut bij Hogeschool Midden-Nederland en is gecertificeerd trainer (BGL Driebergen). Ook is zij gediplomeerd Intuition Practitioner (Centrum voor Effectieve Intuïtie te Haarlem) en gecertificeerd Peter Hess klanktherapeut.

In 2017 ontving Maartje het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ van Alzheimer Nederland. Lees het artikel bij nieuws. Daarnaast verzorgde zij in 2019 en 2021 de randprogrammering van de tournee van ‘Vergeten, een voorstelling over dementie’ van het Nederlands Kamerkoor.

Zingen in de Zorg Certificaten Maartje de Lint

Missie

Zingen in de Zorg geeft mensen met dementie weer een stem. Wij gunnen iedere persoon met dementie de voordelen van onze heilzame methode die kansen geeft op zowel mentale als fysieke ontwikkelingen. 

Onze opleidingen bieden educatie en advies aan professionele zangers, zorg-professionals, zorginstellingen en zorgopleidingen, zodat wij samen mensen met dementie en hun dierbaren en/of zorgverleners kunnen adviseren en ondersteunen. 

Zingen in de Zorg pleit voor erkenning als zorg-methodiek door Vilans (databank interventies) en registratie als onafhankelijke beroepsvereniging van gecertificeerde Zorg-Zangers.

Visie

Zingen in de Zorg werkt er aan om zingende zorg voor iedereen met geheugenproblemen en dementie toegankelijk te maken. Nationaal en internationaal, met een plaatselijk ondersteunend netwerk dat voor iedereen beschikbaar is. Om dat te bereiken visualiseren wij naar een wereld waar specifiek onderzoek naar zingen met mensen met dementie vanzelfsprekend is en structureel kan plaats vinden. 

Wij werken samen met wetenschappers uit de ouderenzorg, om ervoor te zorgen dat zingende zorg op korte en langere termijn het leven voor mensen met dementie en hun dierbaren en/of zorgverleners zal verbeteren. 

De wetenschappers achter Zingen in de Zorg

Wij werken samen met o.a.:

Stichting Orpheus Curat

Stichting Orpheus Curat is de ondersteunde partner van Zingen in de Zorg. Zij heeft ten doel om met zang en muziek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hersenaandoeningen of psychische klachten. Lees meer over de stichting op https://www.orpheuscurat.nl.