Individuele Zangsessies

De zachte kracht van samen zingen

Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen.

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Dus – als het even kan – zing dan samen! Of gun je dierbare met dementie en jezelf Individuele Zangsessies.

Zingen in de Zorg Individuele Zangsessies

Maartje startte met Individuele Zangsessies met mijn moeder. Zij heeft dementie. En het was net een wonder: mijn moeder straalde meteen. Ze merkte dat ze de liedjes prima mee kon zingen en dat gaf haar zozeer zelfvertrouwen. Vooral omdat praten in volzinnen steeds moeilijker voor haar is. Mijn vader, hij heeft parkinson, kreeg ook interesse. Ook met hem is Maartje aan de slag gegaan. De Zangsessies verzachten zijn pijn en geven hem kracht. Intens genieten ze er beide van. Ik raad iedereen aan om het eens te proberen. Je zult versteld staan.

Zoon en mantelzorger

Wat is een Individuele Zangsessie?

Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele  thuiszorgmedewerker.

Een Zorg-Zanger/es zingt bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen. 

Maartje de Lint heeft een team professionele zangers opgeleid  tot Zorg-Zangers. Daarom zijn de Individuele Zangsessies op veel plaatsen in Nederland beschikbaar. En ben je er zeker van dat je een absolute professional in huis krijgt.

Extra steun voor mantelzorgers en zorgverleners

De Individuele Zangsessies hebben ook effect op anderen in de nabije omgeving van de mensen met dementie. Op naasten, mantelzorgers, zorgmedewerkers. De Zorg-Zanger/es inspireert en informeert hen ook. Ze deelt haar kennis, zodat ook zij samen zingen in kunnen zetten tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Zo kan iedereen profiteren van de positieve werking van Individuele Zangsessies.

Individuele Zangsessies voor extra steun

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.

Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’ 

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief

Samen zingen biedt mensen met dementie zelfs kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter en onderzoek daarnaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend. 

Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

De kosten van Individuele Zangsessies

Een Individuele Zangsessie met Maartje kost €90 per uur. Wij raden aan om wekelijks een Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Vergoeding vanuit het PGB

De Individuele Zangsessies door Maartje de Lint worden voor €66,60 per uur vergoed uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Vanuit Zingen in de Zorg worden de opgeleide Zorg-Zangers geassisteerd om ook PGB ondersteuning met hun klant aan te kunnen vragen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

    Individuele Zangsessies Zingen in de Zorg