Marian de Waal-Meijer

Zorg-Zangeres in Nagele

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Marian de Waal-Meijer.

Geboren en opgegroeid in Flevoland op een boerderij. Muziek speelde bij ons thuis een grote rol, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Als verpleegkundige ben ik 35 jaar in het ziekenhuis werkzaam geweest. In 2019 heb ik de opleiding tot stress interventie expert behaald. Vanaf die tijd begeleid ik mensen met een burn out, voornamelijk uit de zorg afkomstig. Ook val ik sinds 3 jaar in als muziektherapeute bij kinderen en volwassenen met meervoudige beperking, zowel op een dagbesteding als in een woonvorm. Daarnaast ben ik werkzaam als dirigent voor 2 koren. Al jaren speelde ik met de gedachte om muziek en zorg met elkaar te verbinden. Tijdens mijn werk in het ziekenhuis als gespecialiseerd verpleegkundige probeerde ik op iedere afdeling muziek te introduceren, op de verloskamers, kinderafdeling, maar ook in de wachtkamer van de poliklinieken. Ik denk nog even terug aan het moment dat ik de opleiding bij Maartje de Lint tot Zorg-Zangeres voorbij zag komen. Alles viel op zijn plek; het werken in de zorg te combineren met muziek ten dienste van mensen met geheugenproblemen en dementie. Mijn moeder had dementie. Tot in de laatste week van haar leven speelde ze dagelijks een half uur met ons samen op de trekharmonica. De muziek heeft haar en ons prachtige tijden bezorgd.

Ik vind het geweldig om mijn ervaring en kennis in te mogen zetten en meer kwaliteit van leven te mogen bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat ik in de praktijk waarneem is dat door het zingen of muziek maken het contact intenser wordt, emoties kunnen stromen, er meer blijdschap en ontroering is, zeker als er echt speciaal één op één gezongen wordt. Ik zing ook met groepen mensen. In een Zingcirkel zing ik samen met mensen met geheugenproblemen of dementie, hun naasten en enkele vrijwilligers, begeleid door een pianist. Klik hier voor meer informatie.

Zorgprofessionals kunnen hun werk prettiger en effectiever doen, door samen met mensen met dementie te zingen. Mantelzorgers krijgen door samenzang houvast in het contact. Kortom: samen zingen brengt kwaliteit en verbinding in het dagelijks leven op korte en langere termijn. Het is een missie om mensen met dementie mee te laten doen in onze samenleving. Hoe mooi is het om samen zingen een basisonderdeel van de zorg te laten zijn. Zingen met Zorg! Zingen als medicijn!

Specialisaties van Marian

Afstemmen en verbinden

Zingen als medicijn

Zing-Cirkel

Contact opnemen

Heb je een vraag of zou je graag een Individuele Zangsessie voor jouw dierbare willen inplannen? Neem dan contact op met mij via 06-38285139 of zingenmetzorg@outlook.com of vul onderstaand formulier in.