Missie & Visie

Zingen in de Zorg Missie

Missie

Zingen in de Zorg geeft mensen met dementie weer een stem. Wij gunnen iedere persoon met dementie de voordelen van onze heilzame methode die kansen geeft op zowel mentale als fysieke ontwikkelingen. 

Onze opleidingen bieden educatie en advies aan professionele zangers, zorg-professionals, zorginstellingen en zorgopleidingen, zodat wij samen mensen met dementie en hun dierbaren en/of zorgverleners kunnen adviseren en ondersteunen. 

Zingen in de Zorg Visie

Visie

Zingen in de Zorg werkt er aan om zingende zorg voor iedereen met geheugenproblemen en dementie toegankelijk te maken. Nationaal en internationaal, met een plaatselijk ondersteunend netwerk dat voor iedereen beschikbaar is. Om dat te bereiken visualiseren wij naar een wereld waar specifiek onderzoek naar zingen met mensen met dementie vanzelfsprekend is en structureel kan plaats vinden. 

Wij werken samen met wetenschappers uit de ouderenzorg, om ervoor te zorgen dat zingende zorg op korte en langere termijn het leven voor mensen met dementie en hun dierbaren en/of zorgverleners zal verbeteren.